Dlaczego Wrocławianie ?

We wrześniu 2001 roku trenerzy Krzysztof Głowacki i Piotr Stasiewicz wraz z grupką zawodników wywodzących się z WKSz "Kolejarz" postanowili założyć nowy Klub Szermierczy "WROCŁAWIANIE". Rozpoczął się długi, monotonny proces rejestracji Klubu i jego nieformalna działalność.Od 1 stycznia 2002 roku działalność szkoleniowa Klubu została przeniesiona do obiektów Szermierczej Szkoły Podstawowej nr 85 we Wrocławiu przy ulicy Traugutta 37, a Klub po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym rozpoczął swoją formalną działalność od 18 lutego 2002 roku.

Nowopowstały Klub Szermierczy miał w założeniach być Klubem jednosekcyjnym – floretowym. Klubem, który swoją specyfiką i atmosferą skupiłby wszystkich chętnych do uprawiania floretu, zarówno tych aktualnie ćwiczących jak również byłych szermierzy bez względu na dawną przynależność klubową - nazwa "WROCŁAWIANIE" miała to podkreślić.

"WROCŁAWIANIE" to Klub dla wszystkich mieszkańców naszego grodu, to przyszłościowa wizytówka szermierki wrocławskiej i dolnośląskiej.

Obecnie Klub Szermierczy "WROCŁAWIANIE" jest jednym z czołowych klubów floretowych Polski. Jest organizatorem szeregu zawodów rangi międzynarodowej i krajowej. Prowadzi również szkolenie we wszystkich kategoriach wieku .

Klub prowadzi patronat nad klasami sportowymi w szermierce w jedynej na Dolnym Śląsku Szermierczej Sportowej Szkole Podstawowej Nr 85 we Wrocławiu przy ul. Traugutta 37 (Warunki zapisów do szkoły znajdują się na stronie http://sp85.wroc.pl).